logo Search from 12000+ celebs Promote my Business

60+ Ugadi Quotes in Telugu | ఉగాది కోట్స్ తెలుగులో

తెలుగు భాషలో ఉగాది కోట్స్ మీకు నూతన ఆశలు, ప్రేరణ మరియు ఆనందం నింపుతాయి. ఈ శుభ పర్వదినంలో, మనం ప్రకృతి నుండి వస్తున్న నవీకరణ శక్తిని గుర్తించి, ఆరోగ్యం, సంతోషం, సమృద్ధి మరియు శాంతి కోసం కొత్త మొదలుకు సంకల్పిస్తాం.మీ కుటుంబం మరియు ప్రియమైనవారితో ఈ నవవత్సర శుభాకాంక్షలను పంచుకొని, సకల సంక్షేమం కోరుకొండి.

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

ఉగాది, కొత్త ఆరంభాలకు, కొత్త ఆశలకు మరియు నూతన ఉత్సాహాలకు ప్రతీక. ఈ శుభ ఘడియల్లో, మీరు మీ ఆత్మబంధువులతో మరియు ప్రియమైన స్నేహితులతో అందమైన ఉగాది కోట్స్ ఇన్ తెలుగును పంచుకోవడం ఆనందదాయకం. ఆ కోట్స్ ఒక మధుర స్పర్శను జోడించి, మీ అభినందన సందేశాలను మరింత హృదయ స్పర్శీయంగా మార్చగలవు.

అందుకే, ఈ సారి ఉగాది కొత్త శకం ప్రారంభమైన క్షణంలో, మీ ఆత్మబంధువులతో మరియు స్నేహితులతో మీ ఆనందాలను, ఆశావహమైన సందేశాలను పంచుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ఈ ముచ్చటైన ఉత్సవంలో, మీరు తెలుగులో ఉగాది కోట్స్‌లను వెతికే సమయంలో, ప్రతీ సందేశం గొప్ప ఆరంభాలకు, సక్సెస్‌లకు మరియు ప్రతీ క్షణం పూర్తిగా ఆనందించడానికి మీ మార్గదర్శకమై వుంటుంది. మీ భావోద్వేగాలను, మీ ఆనందాలను, మరియు మీ ఆశయాలను వ్యక్తపర్చే ఈ అపూర్వ సందేశాలను ప్రియమైనవారితో పంచుకోండి. ఉగాది అనేది కేవలం ఓ పండుగ కాదు, అది మీ జీవితంలో కొత్త శకాన్ని ప్రారంభించుకోవడంలో మీరు మిగిలిన అన్ని క్షణాలకంటే ఆనందించగల ఒక అద్భుత అవకాశం.

Table of Contents

Ugadi Quotes in Telugu

 1. నూతన వత్సరం, నూతన ఆశలు. ఈ ఉగాది మీ జీవితంలో నవ్యమైన ఆనందాలు నింపాలని కోరుకుంటున్నా!
 2. ఉగాది అంటే ప్రకృతి పులకించే కాలం, జీవనం నవ్యమైన ప్రారంభం.
 3. పాత జ్ఞాపకాలను వదిలి, నవీన ఆశలతో ఈ ఉగాదిని స్వాగతిద్దాం.
 4. ఈ ఉగాది మీకు సంతోషం, శాంతి, సమృద్ధి తీసుకు రావాలని ఆశిస్తూ...
 5. ఉగాది రోజున మనం జీవన పుటలు మార్చుకోవాలి, శుభారంభాలకు స్థానం ఇవ్వాలి.
 6. మామిడి పూర్ణిమ, నూతన ఆనందాల ప్రారంభం, ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 7. ఉగాది వంటి క్షణాలు జీవితంలో మధుర స్మృతులను ఆవిరి చేస్తాయి.
 8. ఈ ఉగాది మీ జీవితంలో నూతన ఉద్యమాలు, నవ్వులు మరియు ఆనందాలను తెచ్చుగాక!
 9. ఉగాదిని సందర్భంగా తీసుకొని, కొత్త ఆశా కిరణాలను వెతుకుదాం.
 10. ప్రకృతి పునర్నవీకరణ సమయంలో, ఉగాది మనల్ని నూతన జీవనం వైపు నడిపించాలి.
 11. ఉగాది సంబరాలు మీ ఇంటిని ఆనందం, ప్రేరణ మరియు ప్రశాంతతతో నింపాలి!
 12. మార్పు సహజం, ఉగాది మార్పుని స్వాగతించే సమయం.
 13. నూతన సంవత్సరం మనకు మరిన్ని శుభాలను తీసుకు రావాలని ఉగాదిని సాక్షిగా ప్రార్థిస్తూ...
 14. ఉగాది వేడుకలు మీ హృదయానికి హరివిల్లులా రంగులు నింపాలి.
 15. ప్రతి ఉగాది మనకు కొత్త ప్రారంభాన్ని మరియు నూతన సంభావ్యతలను ప్రదర్శిస్తుంది.
 16. ఉగాది ఆనందం మీ జీవితంలో చిరస్థాయి సంతోషాన్ని తీసుకురావాలి.
 17. ఉగాది పచ్చడి చూపులోని వివిధ రుచులు జీవన వివిధ అనుభవాలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
 18. ప్రతి ఉగాది నాటి మన కైపుడు కథలు, మీ ప్రియమైనవారితో పంచుకోండి.
 19. ఈ ఉగాది మీ అందరికి నవ్యమైన ఆశలను, ఆరోగ్యం మరియు సమృద్ధిని తీసుకురావాలని.
 20. ఉగాది మనం సంవత్సరం మొత్తం శుభాలను కోరుకునే కాలం, ప్రతి రోజును ఆనందంగా జీవించాలి.

Short Ugadi Quotes in Telugu

 1. ఉగాది శుభాకాంక్షలు, నూతన హోరీతులకు!
 2. ఉత్తరోత్తర ఆశలను తీసుకురా ఈ ఉగాది.
 3. ఉగాది పచ్చడి, జీవితం రంగులు.
 4. ఉగాది – నూతన హోరీతుల ప్రాంగణం.
 5. ఈ ఉగాదిలో ప్రపంచప్రేమతో నింపండి.
 6. ఉగాది – మార్పుచే స్థలము.
 7. ఉగాది శుభాకాంక్షలు, స్వస్థంగా మరియు సంతోషంగా ఉండటాం.
 8. శుభ మంగళ సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు.
 9. ప్రియమైన ఆత్మానికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
 10. ఈ ఉగాదిలో శాంతి మరియు ప్రకృతి వేలివిడి.
 11. జీవనపు ఖరీదును ఉగాదిలో స్వాగతించండి.
 12. ఉగాది శుభాకాంక్షలు, ఆహ్లాదం మరియు జ్ఞానం కోసం.
 13. ఉగాది పచ్చడి, విజృంభించే జీవన!
 14. శుభ ఉగాది, సౌందర్యవంతి హృదయాలను, అనేక ప్రజలను.
 15. ఉగాది లే దీపాల పూర్వాఖండం.
 16. శుభమయమైన ఉగాది సంవత్సర ఆహ్లాద.
 17. ఉగాది శుభాకాంక్షలు – శుభరంగ జీవనం.
 18. యూగాది కాల వేలుగు కండి, శుభాకాంక్షలు!
 19. శుభ ఉగాది, ఉత్తమ జీవనాలను నిర్మించండి.
 20. ఉగాది శుభాకాంక్షలు – స్వస్థంగా, సంతోషంగా గడిపియండి.

Long Ugadi Quotes in Telugu

 1. ఈ ఉగాది మీ జీవితంలో కొత్త ఆశలను, కొత్త స్వప్నాలను మరియు అనంత ఆనందాలను తెచ్చి, మీరు ఎన్నడూ అనుభవించని శాంతి మరియు ప్రేమను ప్రదానం చేయాలని ఆశిస్తూ...
 2. నూతన వత్సర ప్రారంభంలో, ఈ ఉగాది మీ హృదయంలో ఆనందం మరియు ఉత్సాహం నింపాలని, ప్రతి రోజు మీ జీవితం అర్థపూర్ణమైన అనుభవాలతో నిండాలని కోరుకుంటున్నాను.
 3. ఉగాది పండుగ ఒక అద్భుత స్మరణిక గా మీ జీవితానికి కొత్త ఆయామాలను తెచ్చి, ప్రతీ క్షణం మీకు విలువైనదిగా మారాలని ఆశిస్తున్నాను.
 4. ఈ ఉగాది మీకు సర్వ శ్రేష్ఠమైన ఆరోగ్యం, సంతోషం, ధనం, మరియు ప్రచురించిన ప్రేమను తెచ్చాలని, మీ ప్రతి కోరిక ఈ వత్సరం నిజమై మీ జీవితం సుఖమయం కావాలని కోరుకుంటున్నాను.
 5. మీ జీవితంలో అంతర్గత శాంతిని మరియు సంతృప్తిని అందించే ఈ ఉగాది, మీరు కొరుకుంటున్న ఎంతో మంచిని మీ జీవితంలో నింపాలని మరియు ఈ వత్సరమంతటినీ మీకు సక్సెస్ మరియు ఆనందం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.
 6. ఈ ఉగాది, మీ మనసులో ప్రతీ ఆశ నెరవేరుతూ, ప్రతి అడుగు మీకు విజయానికి దారి తీయాలని, మీ జీవితం ఎప్పటికీ సాఫల్యమయం కావాలని ఆశిస్తున్నాను.
 7. వసంత రాగంలో మీ హృదయం ప్రేమ మరియు ఆనందం నిండుగా ఉండి, ఈ ఉగాది మీకు వాగ్దానాలు మరియు విజయాల కొత్త పథం ప్రదర్శించాలని కోరుకుంటున్నాను.
 8. ఉగాది అంటే కేవలం కొత్త సంవత్సరం కాదు, మరియు మనసులో నూతన ఆశలు మరియు కలలు నింపుకొనుట. ఈ వేళ, మీ హృదయం జీవితంలో కొత్త ఆనందాలు మరియు అద్భుతమైన క్షణాలను అనుభవించాలని ఆశిస్తున్నాను.
 9. ప్రకృతిలో నూతన జీవనానికి ఆవిష్కరణలా, ఈ ఉగాది మీరు ఆనందం, శాంతి, సమృద్ధి మరియు సంకల్పంతో నిండిన నూతన ఆరంభాలను ప్రారంభించాలని మనవి.
 10. ఉగాది రోజున మీ మనసులో ఎప్పటికప్పుడు జరిగే కొత్త ఆరంభాలు మరియు మీ జీవితంలో ప్రతి క్షణం ఎన్నో ఆశ్చర్యాలను నింపాలని ఈ ఉగాది పాఠం.
 11. మీ జీవితం ఈ ఉగాది పండుగలా మరింత సుందరమైనదీ, ఆనందపరిచినదిగా, మరియు ప్రేమను ప్రచురిస్తున్నదిగా మారాలని కోరుకుంటున్నాను.
 12. ప్రతి కొత్త దినం కొత్త ఆశలను, కొత్త సవాళ్లను మరియు నూతన విజయాలను తీసుకు రావాలని, ఈ ఉగాది మీ జీవితంలో ఒక అద్భుత ఆరంభంగా మారాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.
 13. ఈ ఉగాది రోజున, భగవంతుడు మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా చేయాలి, మీ కృషిని సఫలం చేయాలి మరియు మీరు చివరికి మీ లక్ష్యాలను సాధించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.
 14. ఉగాది పున్నమి జ్యోతి మీ దారిని వెలుగులో మార్చాలని, మీ కలల గమ్యం వైపు మీరు సాగే ప్రతి అడుగును ప్రకాశమయం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను.
 15. ఈ ఉగాదితో ప్రారంభమైన కొత్త వసంతం మీకు నూతన ఆశయాలను, ఉద్యమాలను మరియు క్షేమం, సంతోషం నిండిన జీవితం అందించాలని మనసారా ఆశిస్తున్నాను.
 16. ఉగాది అనేది నూతన ఆరంభాల సంకేతం, ఇది మనల్ని కొత్త ప్రేరణలు, కొత్త ఆశయాలు మరియు స్వచ్ఛమైన భవిష్యత్తును సమర్పిస్తుంది. మనలో మనం ఉత్తమమైన విజయాల కోసం సంకల్పబలంతో కృతజ్ఞతలను వ్యక్తం చేసి, జీవనయానాన్ని ఆనందంగా మరియు ప్రేమతో గడపడానికి ఉండే అద్భుత సమయం.
 17. ఉగాది రోజున, మనం చెడును వదిలించి, మంచిని అంగీకరించుకుంటాము. ఈ పర్వదినం మనల్ని శాంతి, ప్రేమ, సహనం మరియు కరుణతో నిండిన జీవన సౌందర్యాన్ని ఉపసంహరించేలా చేస్తుంది. ప్రతి ఉగాది మనల్ని ఉత్తేజపరుస్తూ, అందమైన భవిష్యత్తు ఎదురుచూపులో ఉంది.
 18. నూతన సంవత్సరం ఉగాది, మనల్ని జీవన సారాన్ని పునఃప్రార్ధన చేయడానికి మరియు మన ఆత్మను శుద్ధి చేయడానికి ఆహ్వానిస్తుంది. అది మన గుణాలను బలపరుస్తుంది, మన లోపాలను క్షమిస్తుంది, మరియు సకల జీవరాశులతో సామరస్య సంబంధాలు గడపడానికి మనల్ని ప్రోత్సాహిస్తుంది.
 19. ఈ ఉగాది నాడు, మన అంతర్గత దీపాలను ప్రజ్వలించి, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి ప్రేమను మరియు ఆశావాదాన్ని పంచిందిగా మారుద్దాం. అందరూ శాంతి, సమరసత, మరియు పూర్ణ సంతృప్తితో జీవిస్తారు అనే ఒక లోకాన్ని సృష్టించడంలో మనం భాగం కావాలి.
 20. జీవితములో ఉత్తానలు, పతనాలు అనేవి సహజం. ఉగాది మనకు గుర్తు చేస్తుంది ఎందుకంటే ఒక నూతన అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది, మరియు ప్రతి నూతన అధ్యాయంలో శాశ్వత జ్ఞానం మరియు విజయాల అవకాశం ఉంది. ఆ శాశ్వత జ్ఞానమే మనల్ని ఉన్నత సాధనకు ప్రేరేపిస్తుంది.

Funny Ugadi Quotes in Telugu

 1. ఉగాదికి పచ్చడి తప్ప పని పట్టనివ్వకండి, పాపం పచ్చడి ఫీల్ అవుతుంది!
 2. ఈ ఉగాది రోజు మీ జీవితంలో మార్పులు అన్నీ పచ్చడి జారులా మధురంగా ఉండాలని...
 3. ఉగాది వచ్చింది, ఆఫీస్ నుండి లీవ్ కావాలన్నా, ఉగాది పచ్చడి లాగా రోజులు మధురంగా, చేదుగా, వింతగా...
 4. ఉగాది పండుగ వస్తే, మళ్ళీ ఇల్లు శుభ్రం చేయాల్సిందే మరి!
 5. ఈ ఉగాది వేళా ఏం నిర్ణయించినా పచ్చడి లాగే మిశ్రమం గా ఉంటుంది.
 6. ఉగాదికి నా ఉగాది పచ్చడి తిని శుభాకాంక్షలు అనే చాన్సు ఇవ్వండి.
 7. ఉగాది అంటే ఉత్తమ గాడి! మరి మనకి ఉత్తమంగా కనపడే పనులు చేయడం ఎప్పుడు షురూ చేస్తారో!
 8. ఇంట్లో ఉగాది పచ్చడి తయారు... మరి మీ కొత్త సంకల్పాలు ఎక్కడ?
 9. ఉగాది నాడు పచ్చడి ఖచ్చితమ్గా తినాల్సిందే, అదే పనిగా ఎంపీలకు ఓట్లు వేయాల్సిందే!
 10. ఉగాదినాడు పచ్చడి తినకుండా వదిలితే, అవునా? నాకు తెలీదు, నేను AI కదా!
 11. ఉగాది పచ్చడిలో బెల్లం పాల్ అన్నీ పడితే అది పచ్చడికాదు, పల్లీల చట్నీ అవుతుంది!
 12. నూతన సంవత్సరం, అదేనండి ఉగాది! కొత్త కలలు కట్టడంలో తప్ప పాత ఖర్చులు కట్టడం గురించి మాట్లాడకూడదు.
 13. ఉగాది రోజు పచ్చడి కాకుండా, పిల్లలు ఇంటిపనులు చేస్తే అది కూడా పండుగేనండి!
 14. ఉగాది పండుగ వేళ... మనకు తాజా నీరు కావాలి, తాజా పచ్చడి కావాలి!
 15. పండుగకు ముందు ఆఫీసు పనులు బాగా చేసి, పండుగరోజు ఉగాది పచ్చడిలా విశ్రమించాలి.
 16. మీకు ఉగాది పచ్చడి ఎంత గుర్తుందో, నా జోక్స్ కూడా అంతే గుర్తు ఉండాలి!
 17. ఉగాది పచ్చడి తిని ఇంక ఏ కొత్తదనం చేయరు పండుగలు అన్నీ అలానే ఉంటాయి.
 18. ఈ ఉగాదిలో ఎన్ని రుచులు చూసామో, అదే తీరుగా ఈ ఏడాది మీరు నవ్వుతూ ఉండాలని!
 19. ఉగాదికి మీ వద్ద పచ్చడి తయారయ్యింది కదా! మరి మీ కొత్త ఆలోచనలు ఏమిటి?
 20. ఉగాది నాడు కొత్త పంచాంగం చదవడం, అందరికీ బోలెడన్ని సంకల్పాలు చేయడం!

Sweet Ugadi Quotes in Telugu

 1. ఉగాది శుభాకాంక్షలు! ఈ సంవత్సరం మీ జీవితంలో సంతోషం, ఆరోగ్యం, సమృద్ధిని తేవాలని ఆశిస్తున్నాను.
 2. ప్రతి కొత్త ఉదయం ఒక కొత్త ప్రారంభం. ఈ ఉగాది మీకు అన్ని రకాల ఆనందాలు తేవాలని కోరుకుంటున్నాను.
 3. ఈ ఉగాది మీ జీవితంలో కొత్త ఆశలు నింపుతుంది, నూతన ఆరంభాలకు దారి తీస్తుంది.
 4. పాత జ్ఞాపకాలను మరచి, కొత్త ఆశలు నింపుకొని, ఉగాది పండుగని ఉత్సాహంగా జరుపుకుందాం.
 5. ఉగాది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆశాజ్యోతిని ప్రజ్వలించాలని కోరుకుంటున్నాను.
 6. కొత్త ఆశలు, కొత్త ప్రయాణాలు, కొత్త అనుభవాలతో ఉగాది పండుగ మీకు మెమరబుల్ గా నిలుపుతుంది.
 7. మీ జీవితం పూల తోటగా, ఆనంద ఝరి గా, సమృద్ధి వెల్లువగా మారాలని ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
 8. ఈ ఉగాది మీ లోని కొత్త శక్తులు, కొత్త సంభావ్యతలను ఉద్భవించాలని ఆశిస్తున్నాను.
 9. హృదయం నిండా ఆనందంతో, మనసు నిండా ఉత్సాహంతో, ఈ ఉగాది మీరు జరుపుకోండి.
 10. నూతన సంవత్సరం, నూతన ప్రారంభాలకు సంకేతం. ఈ ఉగాది మీకు చాలా శుభ ప్రదం గా నిలుపుతుంది.
 11. ప్రతి ఉగాది కొత్త ఆశ, నవ ఉత్సాహాన్ని తేసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.
 12. ఈ ఉగాది మీ జీవితంలోని ప్రతి దినం ఆనందం, ఆరోగ్యం, సమృద్ధితో నింపబడాలి.
 13. ప్రకృతి వికసించే వేళ, మనసులు పరవశించే కాలం. ఈ ఉగాది మీకు సర్వ శుభాలను తేవాలని.
 14. కొత్త ఆశయాలు, కొత్త సాధనాలు, ఉగాది ప్రతీ కొత్తకు ఆరంభం.
 15. సకల సంకుచితాలు దూరం గా జరగాలని, సకల సౌఖ్యాలు మీ అడుగులో నడవాలని ఉగాది పండుగన కోరుకుంటున్నాను.
 16. ఈ ఉగాది మీకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు, ఊహించని సంతోషాలు తేవాలని.
 17. కొత్త సంవత్సరం ప్రతి రోజూ మీకు నూతన ఆశలను, నవ సంబరాలను ప్రసాదించాలని.
 18. ఉగాది అనేది ప్రకృతి నుండి మనకు ఒక గొప్ప సందేశం, అది ప్రతి రోజు ఒక కొత్త ప్రారంభం ఉందని చెప్పడం.
 19. ఇళ్లన్ని పండుగ శోభితమై, మనసులన్ని ఆనందంతో నింపబడే ఈ ఉగాది నాడు.
 20. నూతన ఉదయం, నవ ఉత్సాహంతో, హృదయాలు పులకించే ఈ ఉగాది అందరికీ శుభాకాంక్షలు.

Traditional Ugadi Quotes in Telugu

 1. ఉగాది వస్తుంది, మార్చుకుంటూ, కొత్త ఆశలతో జీవితాన్ని అలంకరిస్తుంది.
 2. ప్రతి ఉగాది నవ నిర్మాణం, నవ చైతన్యం, నవ ఉత్సాహం నందించాలని.
 3. కొత్త పచ్చడిలో మిశ్రమమైన రుచులలా, జీవితంలోని ఆనందం, దు:ఖం, సంతోషం, నిరాశ కలగలిపి, మనల్ని బలపరుస్తాయి.
 4. నూతన సంవత్సరం నూతన ఆశయాలను, ఆశాజ్యోతులను మన జీవితాల్లో నింపాలని.
 5. ఉగాది... ప్రకృతి పునరుత్థానం, మనసుల పునరుజ్జీవనం.
 6. ఒక చెట్టు నుండి మరొక చెట్టుకు పక్షులు ఎగురుతుంటే, అది ఉగాది... నవ జీవనం ఆరంభం.
 7. సంవత్సరం మారుతుంది, కాలం మారుతుంది, మనుషులు మారుతుంది, కాని మన సంకల్పం, మన ధ్యేయం మారకూడదు.
 8. ఉగాది నాడు, కొత్త చైతన్యంతో, నవ శక్తులు పొందుతూ, నవచైతన్య చిగురులు వికసిస్తాయి.
 9. మనలో నవీనత్వం, శుద్ధత్వం, ఉత్సాహం, ఉద్యమం నింపుకున్న వేళ, ఇది ఉగాది.
 10. తీపి, చేదు, ఉప్పు, కారం, వగరు, పులుపు - ఈ ఆరు రుచుల మిశ్రమమే ఉగాది పచ్చడి, జీవితంలో అన్ని భావాలకూ స్థానం.
 11. ప్రతి ఉగాది నవీన ఆశాకిరణాలు, నవ సంకల్పాల ప్రారంభమైతే.
 12. ఉగాది పునర్జన్మ లేదా నవ ఉత్థానం సంకేతం.
 13. నూతన ఉగాది శుభ్రత, నిష్ఠ, నవ సంకల్పాలు మనకు అందించాలి.
 14. మన దోషాలు, పాపాలు, చెడ్డ గుణాలను వీడి, ఉగాది నూతన ప్రారంభంతో నవీన జీవితం ప్రారంభిద్దాం.
 15. కాలం మారిన కొత్త భువనం, మన మనసుల నూతన ఆవేశం... దాని పేరే ఉగాది.
 16. సరికొత్త నవ్యతలను, సమృద్ధిని మనకు ప్రసాదించే ఉగాది వేళ.
 17. ఉగాది ప్రతి క్షణం నవీన శక్తి, ఆశావహమాయె...
 18. ప్రతి ఉగాది మనలో నూతన స్పందనలను, నవీన చైతన్యాలను నింపాలని.
 19. నవవసంతం మొదలయ్యే ఉగాది, ప్రతి హృదయంలో నవ చైతన్యం నింపుతుంది.
 20. ఉగాది - ఇది సంవత్సరం నవ ఆరంభం, మన జీవితాల్లో నవీనత ఆరంభం.

Greeting Card Ugadi Quotes in Telugu

 1. నూతన సంవత్సరం, మీ ప్రారంభం ఆశీర్వాదంగా మీ అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 2. మీ జీవితంలో ఆనందం, సమృద్ధి, ఆరోగ్యం మరియు శాంతి ప్రవేశిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 3. మీ జీవితం సర్వాంగ సమృద్ధితో నిండిపోవాలని... ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 4. విజయ భవిష్యత్తు మేరకు మార్చే కొత్త ప్రారంభం ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 5. ఈ ఉగాది మీకు ఆనందంగాల పలుకుతుందని ఆశిస్తున్నాను. మీ అందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 6. ఉగాది ప్రత్యేక సందర్భంలో మీ జీవితం ప్రేమ, ప్రశాంతి మరియు ఆనందంతో నిండిపోవాలని. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 7. ఈ ఉగాది, జీవితంతో నవీన ప్రారంభం మీ బలహీనతలను వదులి విడువడానికి. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 8. కొత్త ఆశలను, కొత్త యాశలను, కొత్త ప్రయోజనాలను నాలుగుకోండి... ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 9. ఈ ఉగాది మీ ప్రతీ కోరికను మెట్టకు పెట్టాలని జన్మదిన కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 10. జీవితంలో కొన్ని మరియు దేవుని దీప మీ అందరి ముందు ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 11. ప్రయత్నాల పలుకే విజయాలు మీకిందని, సంపదగాతులు ఉండటాం అని ఆశిస్తున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 12. ఈ ఉగాది మీ జీవితానికి అతనికి కావలసిన మార్గదర్శనాన్ని అందించాలని భగవాన్ని ప్రార్దిస్తున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 13. ఈ సొంత ప్రతీ క్షణాన్ని మీకు మర్యాద గురించిన పాఠం మీకు మార్గదర్శనం అయ్యేలా ఆశిస్తున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 14. నూతన ఆరంభంలో ఆకాంక్షలు అద్భుత విజయాలుగా మారటం కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షల!
 15. శుభ్రత, సర్వాంగ సమృద్ధి, ప్రియుల మధ్య ప్రీతి, ఇవే ఏమిటిటో పాటు ఉగాది మీరాషించాలి ఆశిస్తున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 16. విజయంలో సంప్రీతి, ఆరోగ్యలో విజయం, ప్రేమలో విజయం... ఇది నా ఉగాది కోరిక. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 17. ఈ ఉగాది కొత్త ఉత్సాహాన్ని, కొత్త ఆనందాన్ని మరింత కొత్త స్ఫూర్తిని మీలో నిర్జీవిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 18. పడవ, ప్రగతి, ప్రేమ, ప్రార్థనను మీ జీవితంలో వాసిస్కోవడానికి ఇది నా మనోవాణి మారితే, ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
 19. ఉగాది శుభాకాంక్షలు! మీ ప్రతీ క్షణం శుభ్రతను సాధించాలని, ఆరోగ్యంతో మరియు ప్రహర్షంతో నిండిపోవాలని ఆశిస్తున్నాను.
 20. ఈ ఉగాది శుభములు మన ఇంట్లో నివసించేలా చేయడానికి మీరు ప్రార్ధించుకొంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

Get a personalised video message from a celebrity on Ugadi?

Above are some images that you can use to share with your family and friends this Ugadi. Festivals bring loved ones together, making special memories full of happiness and fun. Make your celebration even more special by getting a personalised celebrity video message from your favourite celebrity.

We offer a vast selection of over 12,000+ celebrities for you to choose from, making your festival even more thrilling! We have mentioned a few celebrities below.

You can also get an Instagram DM from your favourite star, engage in a video call, or even receive a video with a recorded song from your favourite celebrity.

Book Ragini Khanna for Retail AdvertisementBook Aamir Ali for Retail AdvertisementBook Daisy Shah for Retail AdvertisementBook Swwapnil Joshi for Retail AdvertisementBook Kishori Shahane for retail advertisement

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

Frequently Asked Questions

ఉగాది కోట్స్ అంటే ఏమిటి?
తెలుగులో ఉగాది కోట్స్ ని ఎక్కడ కనుగొనవచ్చు?
ఉగాది కోట్స్‌లో సాధారణంగా ఏవిధమైన అంశాలు ఉంటాయి?
ఉగాది కోట్స్‌లో తరచుగా ఉపయోగించే తెలుగు పదాలు ఏవి?
ఉగాది కోట్స్ ఎలా ఉపయోగించవచ్చు?
ఉగాది కోట్స్ ఎందుకు ముఖ్యమైనవి?
ఉగాది కోట్స్‌ను ఎలా కస్టమైజ్ చేయవచ్చు?
ఉగాది కోట్స్‌ను మిత్రులకు పంచుకోవడం ఎందుకు ముఖ్యం?
tring india

India's Largest Celebrity Management Agency! Talk to Us Now!

Your entry has been submitted!
close button