logo Search from 12000+ celebs Promote my Business

ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು WhatsApp status

ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಮೇ 12, 2024 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು WhatsApp ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯಾದ ತಾಯಿಯ ದಿನವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ, 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾ ಜಾರ್ವಿಸ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣವಾದ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯ ದಿನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಯಂದಿರು ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ದಿನ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಬೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಕೂಟಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರೆಗೆ-ತಾಯಂದಿರ ದಿನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತೃತ್ವದ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೋಮಲ ಮತ್ತು ಕಟುವಾದ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ದಣಿವರಿಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸಂತತಿಗೆ ದಿನದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುರಣನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ತಾಯಂದಿರ ದಿನವು ಮಾತೃತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆದರೆ ಆಳವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ 'ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ - ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ತಾಯಂದಿರ ದಿನವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಾಯಂದಿರ ನಿರಂತರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.

Table Of Contents

ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು | Mothers Day Wishes in Kannada

ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ತಾಯಂದಿರ ದಿನವು ನಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು 20 ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:Mothers Day Wishes in Kannada

1. "ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನೀವು ಇಂದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಗೆಯಿಂದ ಸುರಿಸಲ್ಪಡಲಿ."

2. "ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಾಮ್! ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ!"

3. "ನನ್ನ ಸುಂದರ ತಾಯಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಂತೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲಿ."

4. "ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಮಾಮ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು."

5. "ಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

6. "ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

7. "ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತಾಯಿ."

8. "ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ!"

9. "ಆತ್ಮೀಯ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ದಿನವು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ!"

10. "ನೀವು ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಸನ್ಶೈನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ!"

11. "ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ತಾಯಿಗೆ - ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

12. "ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

13. "ಆತ್ಮೀಯ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

14. "ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ, ಅದು ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

15. "ನಾನು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

16. "ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಹಾರೈಸಲು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!"

17. "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನನ್ನ ಸಿಹಿ ತಾಯಿ."

18. "ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

19. "ಮಾಮ್, ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಧುರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ!"

20. "ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿ!"

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು | Emotional Mothers Day Wishes in Kannada

ಪ್ರೀತಿಯ ಮೃದುವಾದ ಒಲವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು, ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಆಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋಣ.Emotional Mothers Day Wishes in Kannada

1. "ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವು ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ."

2. "ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ನನ್ನ ಅಭಯಾರಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

3. "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೃದುತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲಿ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

4. "ಅಮ್ಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಯೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು. ಜೀವಮಾನದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

5. "ಪ್ರತಿ ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವು ನನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೇ ಆಳವಾದ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

6. "ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿವೆ. ನಿಮಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

7. "ನೀವು ಒರೆಸಿದ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀವು ತಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಮೈಲ್ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿ."

8. "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ."

9. "ಮಾತನಾಡದ ತ್ಯಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಈ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ, ತಾಯಿ, ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

10. "ನೀವು ನನ್ನ ಆಳವಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮಾಮ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ."

11. "ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದಂದು, ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ."

12. "ಜೀವನದ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಮಾಮ್, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ತಾಯಿಯ ದಿನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ."

13. "ನನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ವೈದ್ಯನಿಗೆ, ತಾಯಿಯ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಅದೇ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲಿ."

14. "ನಾನು ಸಾವಿರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದರೂ, ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

15. "ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪವಾಡವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

16. "ಮಾಮ್, ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಆಕಾಶದ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

17. "ನಿಮ್ಮ ಕೋಮಲ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಜೀವನದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೇಯ್ದ ದಾರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

18. "ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸುವ ಸೌಮ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮುಂಜಾನೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ."

19. "ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡಿತವೂ ನಿನಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತದೆ, ಮಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ತಾಯಿಯ ದಿನವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ."

20. "ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಿರಿ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

ತಮಾಷೆಯ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು | Funny Mothers Day Wishes in Kannada

ತಾಯಂದಿರ ದಿನವು ಕೇವಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಮಯವಲ್ಲ; ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗುವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ 20 ತಮಾಷೆಯ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕಿರುನಗೆ ನೀಡೋಣ.Funny Mothers Day Wishes in Kannada

1. "ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಮನೆ ಗಿಡಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಪ್ರಲೋಭನಕಾರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ!"

2. "ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವು ಶೂನ್ಯ ಅಡುಗೆ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ - ಎರಡನೆಯದು ನಗುವಿನಿಂದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ!"

3. "ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಯ, ಹೆಚ್ಚು ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

4. "ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾ ದಿನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ... ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಳಗೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!"

5. "ತಾಯಂದಿರ ದಿನ: ಜಿಗುಟಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯ."

6. "ನಿಮಗೆ ಚೀರ್ಸ್, ಮಾಮ್! ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕುಳಿದರು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಯಿಸಬಹುದು."

7. "ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಲವ್ ಯು!"

8. "ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಮ್. ಅಕ್ಷರಶಃ. ಕಾನೂನು ನನಗೆ ಮೊದಲ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು."

9. "ತಾಯಂದಿರ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜೋಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ!"

10. "ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮಾಮ್. ಅಕ್ಷರಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಮ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ!"

11. "ನನ್ನನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 29 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿಸಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."

12. "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಗು, ಸರಿ, ಅಮ್ಮಾ? 'ಹೌದು' ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ತಲೆಯಾಡಿಸಿ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

13. "ನಾನು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮಾಮ್. ಹೇಗಾದರೂ, ಕಡಿಮೆ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ!"

14. "ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನೆನಪಿಡಿ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಸಂತೋಷದ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬ!"

15. "ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಸಲಹೆ: ಇಂದು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರಿ - ಇದು ವರ್ಷದ ಇತರ 364 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ."

16. "ನನಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ - ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು! ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

17. "ನನಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಇದನ್ನು 'ಸರ್ವೈವಲ್ ಜ್ಯೂಸ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ."

18. "ಯಾರ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಕೀ ಜಾರ್‌ನಿಂದ ಕುಕೀಯನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ - ಮತ್ತು ಈಗಲೂ!"

19. "ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ! ನೆನಪಿರಲಿ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲು ನನ್ನ ಅಸಮರ್ಥತೆಯಷ್ಟೇ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದೀರಿ."

20. "ಮಾಮ್, ಗಾಜಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತುಂಬಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

Whatsapp ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು | Mothers Day Wishes in Kannada for Whatsapp Status

ಈ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು, ನಮ್ಮ Whatsapp ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೌರವವನ್ನಾಗಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು 20 ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:Mothers Day Wishes in Kannada for Whatsapp Status

1. "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 😂 ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

2. "ತಾಯಿ: ರಾಣಿ ಮೇಲಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. 👑 #ಮದರ್ಸ್ ಡೇ"

3. "ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಅವಳು ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವಳು ಜಗತ್ತು. 🌍❤️ #HappyMothersDay"

4. "ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಬೇಕು, ತಾಯಿ? 🦸🏻‍♀️ #MothersDayCheers"

5. "ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಅವಳು ಹೋದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತಾಯಿ. 🤗 #MothersDayLove"

6. "ಮಾತೃತ್ವ: ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಫಿಯಿಂದ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ವೈನ್‌ನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. 🍷 #CheersToMom"

7. "ಜೀವನವು ಕೈಪಿಡಿಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ-ಅದು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 📖✨ #HappyMothersDay"

8. "ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಮ ದಟ್ಟಗಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರಲಿ. 😅☕ #MothersDayFun"

9. "ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. 💕 #MotherDaughterGoals"

10. "ಮೌನವು ಬಂಗಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೊರತು, ಮೌನವು ಕೇವಲ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. 😐👀 #MomLife"

11. "ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಮ್, ನಾನು ಈಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 🙏 #ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ #ಮದರ್ಸ್ ಡೇ"

12. "ಗುಲಾಬಿಗಳು ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆಗಳು ನೀಲಿ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ! 🌹 #ತಾಯಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ"

13. "ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ, ನೀವು ನನ್ನವರು ಎಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. 😘 #BestMomAward"

14. "'ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ' - ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ. 😴 #HappyMothersDay"

15. "ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆ. 🏡❤️ #MothersDayVibes"

16. "ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ತಂದೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ. 😂 #MomQuotes"

17. "ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 'ತಾಯಿ' ಆಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಯಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. 📞💐 #HappyMothersDay"

18. "ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ‘ಅಮ್ಮಾ!’ ಎಂದು ಕೂಗಿ #EveryChildsMantra"

19. "ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, 'ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿ' ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. 🤷 #MothersDayTruth"

20. "ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಅಮ್ಮನೇ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವರು ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಬಾರದು, ಸರಿಯೇ? 🤫"

ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಸಂದೇಶಗಳು | Happy Mothers Day Messages in Kannada

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭವ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂದೇಶವು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು 20 ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:Happy Mothers Day Messages in Kannada

 1. "ಆತ್ಮೀಯ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 2. "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 3. "ಅಮ್ಮಾ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 4. "ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 5. "ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಣೆಯ ಮನೋಭಾವವು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಮಾಮ್!"

 6. "ಮಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 7. "ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮಾಮ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!"

 8. "ನನ್ನ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ."

 9. "ಈ ತಾಯಿಯ ದಿನದಂದು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ತಾಯಿ!"

 10. "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿ, ನಾನು ಇಂದು ನಾನು ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 11. "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪದಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ!"

 12. "ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 13. "ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪ್ರತಿ ಪದ ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 14. "ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಮಾಮ್!"

 15. "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

 16. "ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ! ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳೆ, ಈಗ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ."

 17. "ಮಾಮ್, ದಯೆ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೀರಿ."

 18. "ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ! ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ."

 19. "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಮಾಮ್!"

 20. "ನೀವು ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"

Mothers Day Wishes In Kannada Images

Mothers Day Wishes In Kannada (1)Mothers Day Wishes In Kannada (2)Mothers Day Wishes In Kannada (3)Mothers Day Wishes In Kannada (4)Mothers Day Wishes In Kannada (5)Mothers Day Wishes In Kannada (6)Mothers Day Wishes In Kannada (7)Mothers Day Wishes In Kannada (8)Mothers Day Wishes In Kannada (9)Mothers Day Wishes In Kannada (10)

Tring ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? | How to book a celebrity video message on Tring?

ಹಬ್ಬಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು, ಸಂತೋಷ, ನಗು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನನ್ಯತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. Tring ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ!

ಆದರೆ ಟ್ರಿಂಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯಿಂದ Instagram DM ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

Birthday SurpriseBirthday SurpriseBirthday SurpriseBirthday Surprise

Birthday Surprise

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

Frequently Asked Questions

ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ತಾಯಂದಿರ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆಯೇ?
ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು?
ತಾಯಿಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಯಾವುವು?
ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಾನು ತಾಯಿಯ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು?
tring india

India's Largest Celebrity Management Agency! Talk to Us Now!

Your entry has been submitted!
close button