logo Search from 12000+ celebs Promote my Business

శుక్రవారం శుభాకాంక్షలు, కోట్‌లు, సందేశాలు మరియు whatsapp స్థితి

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

గుడ్ ఫ్రైడే అనేది హోలీ వీక్‌లో అంతర్భాగం-ఈ కాలం యేసుక్రీస్తు జెరూసలేంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి ఆయన శిలువ మరియు పునరుత్థానం వరకు ప్రయాణాన్ని సూచిస్తుంది. ఈస్టర్ ఆదివారం ముందు శుక్రవారం జరుపుకుంటారు, ఈ గంభీరమైన రోజు సిలువపై యేసుక్రీస్తు యొక్క అభిరుచి, లేదా బాధ మరియు మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది. గుడ్ ఫ్రైడే పశ్చాత్తాపం మరియు పశ్చాత్తాపం యొక్క వాతావరణంలో మునిగిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవులు క్రీస్తు త్యాగం యొక్క లోతును పరిగణించే రోజు.

క్రైస్తవ విశ్వాసం యొక్క సారాంశంగా చూడబడిన గుడ్ ఫ్రైడే, ప్రవచించబడిన రక్షకునిగా యేసు తన పాత్రను నెరవేర్చడాన్ని సూచిస్తుంది మరియు మానవాళి పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ మరియు కరుణను ఉదాహరణగా చూపుతుంది. రోమన్ మరణశిక్ష యొక్క రూపమైన సిలువ వేయడం చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది మానవ పాపాల కోసం యేసు యొక్క అంతిమ త్యాగాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది మానవజాతి పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి అతను మరణించాడని క్రైస్తవ విశ్వాసం ఆధారంగా, విశ్వాసులకు విమోచన మరియు మోక్షాన్ని అందజేస్తుంది. సేవలలో తరచుగా సువార్త నుండి పాషన్ కథనాన్ని చదవడం మరియు సిలువ వేయడానికి చిహ్నంగా శిలువను ఆరాధించడం వంటివి ఉంటాయి, వాతావరణంలో సమాధి దుఃఖం మరియు హుందాతనం ప్రతిబింబిస్తుంది.

అంతేకాకుండా, నేటి ప్రపంచంలో న్యాయం, బాధ మరియు త్యాగం యొక్క ఇతివృత్తాలను పరిశీలించమని గుడ్ ఫ్రైడే క్రైస్తవులను సవాలు చేస్తుంది. విశ్వాసులు వారి స్వంత లోపాలను ఎదుర్కోవడానికి మరియు క్షమాపణ మరియు బేషరతు ప్రేమ యొక్క లోతైన ఆధ్యాత్మిక చిక్కులను అభినందించడానికి ఇది ఒక రోజును అందిస్తుంది. సంతాప దినం అయితే, గుడ్ ఫ్రైడే కూడా ఈస్టర్‌కు పూర్వగామి అయినందున, విశ్వాసులు యేసు పునరుత్థానాన్ని జరుపుకుంటారు, మరణానంతర జీవితంపై విశ్వాసం మరియు శాశ్వత జీవితం యొక్క వాగ్దానాన్ని ధృవీకరిస్తుంది.

 

Table Of Contents

గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు | Good Friday Wishes in Telugu

గుడ్ ఫ్రైడే అనేది యేసుక్రీస్తు సహించిన త్యాగం మరియు బాధలను సూచిస్తుంది, ఇది అతని బేషరతు ప్రేమ మరియు క్షమాపణకు గుర్తుగా పనిచేస్తుంది. ఈ గంభీరమైన రోజు ప్రతిబింబం, కృతజ్ఞత మరియు ఆశను పెంపొందిస్తుంది. అలాగే, గుడ్ ఫ్రైడే రోజున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు పంచుకోవడం ఈ భావాలతో మరింత లోతుగా కనెక్ట్ అవ్వడంలో మాకు సహాయపడుతుంది. ఈ రోజు స్ఫూర్తిని సంపూర్ణంగా సంగ్రహించే ఇరవై సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:Good Friday Wishes in Telugu

1. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే మరియు ఎల్లప్పుడూ యేసు ఆశీర్వాదాలు మీపై ప్రకాశిస్తాయి.

2. మన ప్రభువు చేసిన త్యాగం ప్రేమ మరియు క్షమాపణతో నిండిన మార్గం వైపు మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. బ్లెస్డ్ గుడ్ ఫ్రైడే!

3.  ప్రేమ, ప్రార్థనలు మరియు ఆశీర్వాదాలతో నిండిన రోజు మీకు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మరియు ఎల్లప్పుడూ దేవుని దయ మీకు తోడుగా ఉండుగాక.

4. ఈ పవిత్రమైన రోజున మీరు యేసుక్రీస్తు యొక్క దైవిక ప్రేమ మరియు ఆశీర్వాదాలతో చుట్టుముట్టబడండి. మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శుభ శుక్రవారం శుభాకాంక్షలు.

5. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను, ప్రభువు మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ తన ప్రేమపూర్వక సంరక్షణలో ఉంచాలని.

6. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ప్రభువు మీ మార్గాన్ని ప్రకాశవంతం చేసి మీలో శక్తిని ప్రేరేపిస్తాడు.

7. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే మరియు ఎల్లప్పుడు మన ప్రభువు కృప మరియు మహిమ మీ జీవితానికి శాంతిని చేకూరుస్తుంది.

8. ఈ పవిత్రమైన రోజున, ఆయన ఆశీర్వాదాలు మీపై ప్రకాశిస్తాయి మరియు మిమ్మల్ని సన్మార్గంలో నడిపిస్తాయి. గుడ్ ఫ్రైడే దీవెనలు.

9. యేసుక్రీస్తు చేసిన త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ, ప్రేమ మరియు క్షమాపణ అనే ఆయన బోధనలను పాటిద్దాం. బ్లెస్డ్ గుడ్ ఫ్రైడే!

10. ఈ పవిత్రమైన గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మీకు శాంతి మరియు ఓదార్పుని కోరుకుంటున్నాను.

11. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మీకు దయ మరియు శాంతిని తీసుకురావడానికి యేసు ప్రేమ మీ హృదయాన్ని నింపుతుంది.

12. ఈ గంభీరమైన రోజున, యేసుక్రీస్తు త్యాగాన్ని గౌరవిద్దాం మరియు ప్రేమ మరియు శాంతిని వ్యాప్తి చేద్దాం. గుడ్ ఫ్రైడే దీవెనలు!

13. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మరియు ఎల్లప్పుడూ ప్రభువు యొక్క దైవిక ప్రేమ మిమ్మల్ని చుట్టుముడుతుంది.

14. మేము ఈ పవిత్ర దినాన్ని ఆచరిస్తున్నప్పుడు, మీరు ప్రభువు ఆశీర్వాదాలతో నింపబడండి. మీకు మరియు మీ ప్రియమైన వారికి హృదయపూర్వక గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు.

15. కనికరం మరియు దయతో నిండిన జీవితాన్ని గడపడానికి యేసుక్రీస్తు బోధనలు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తాయి. బ్లెస్డ్ గుడ్ ఫ్రైడే!

16. ఈ ప్రార్థన మరియు సంతాప దినాన, ఆయన దివ్య కాంతి మన మార్గాన్ని నడిపిస్తుంది. శుభ శుక్రవారం శుభాకాంక్షలు.

17. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే, శాంతి, ప్రేమ మరియు క్షమాపణ కోసం ప్రార్థిద్దాం. మీకు శుభ దినం కావాలని కోరుకుంటున్నాను.

18. దేవుని ప్రేమ మరియు దయతో నిండిన గుడ్ ఫ్రైడే మీకు శుభాకాంక్షలు.

19. క్రీస్తు త్యాగం మరియు పునరుత్థానం మీ జీవితంలో కొత్త ఆశ మరియు ప్రేమను తీసుకురావాలి. పవిత్ర గుడ్ ఫ్రైడే!

20. సవాళ్ళలో యేసు మీకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు మరియు అవసరమైన సమయాల్లో మీకు బలాన్ని ఇస్తాడు. మీకు శుభ శుక్రవారం శుభాకాంక్షలు!

గుడ్ ఫ్రైడే Quotes | Good Friday Quotes in Telugu

గుడ్ ఫ్రైడే, జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క సిలువ మరణానికి గుర్తుగా, త్యాగం మరియు షరతులు లేని ప్రేమ యొక్క శక్తికి శక్తివంతమైన రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది. ఇది ప్రతిబింబం మరియు కృతజ్ఞతను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు అది ప్రాతినిధ్యం వహించే విముక్తిపై ఆశను అందిస్తుంది. ఈ పవిత్ర దినం యొక్క సారాంశాన్ని సంగ్రహించే ఇరవై కోట్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి:Good Friday Quotes in Telugu

1. "నొప్పి లేదు, అరచేతి లేదు; ముళ్ళు లేవు, సింహాసనం లేదు; గాల్ లేదు, కీర్తి లేదు; క్రాస్ లేదు, కిరీటం లేదు." - విలియం పెన్

2. "గుడ్ ఫ్రైడే అనేది యేసు చేత పట్టుకున్న అద్దం, తద్వారా మన పూర్తి వాస్తవికతలో మనల్ని మనం చూడగలుగుతాము, ఆపై అది మనల్ని ఆ సిలువ వైపు మరియు అతని కళ్ళ వైపుకు తిప్పుతుంది మరియు ఈ మాటలు మనం వింటాము, 'తండ్రి వారిని క్షమించు వాళ్ళేం చేస్తారో తెలియదు." - రాబర్ట్ జి. ట్రిస్కో

3. "నేను వ్యక్తికి వ్యక్తిని నమ్ముతాను. ప్రతి వ్యక్తి నాకు క్రీస్తు, మరియు ఒక్క యేసు మాత్రమే ఉన్నందున, ఆ వ్యక్తి ఆ క్షణంలో ప్రపంచంలో ఒక వ్యక్తి." - మదర్ థెరిస్సా

4. "కానీ ఈ భూమి నుండి, ఈ సమాధి నుండి, ఈ ధూళి, నా దేవుడు నన్ను లేపుతాడు, నేను నమ్ముతున్నాను." - వాల్టర్ రాలీ

5. "గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మీ గురించి ఆలోచించడం మరియు ప్రభువు మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ తన ప్రేమపూర్వక సంరక్షణలో ఉంచాలని ప్రార్థించడం." - తెలియని 

6. "మన పాత చరిత్ర సిలువతో ముగుస్తుంది; మన కొత్త చరిత్ర పునరుత్థానంతో ప్రారంభమవుతుంది" - వాచ్‌మన్ నీ

7. "దయ, శాంతి మరియు ప్రేమ. కృప మరియు ప్రభువు చుట్టుముట్టి గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మీతో ఉండండి." - తెలియని 

8. "మనము పాపములకు చనిపోయినవారమై, నీతికొరకు జీవించునట్లు చెట్టుపై తన శరీరములో మన పాపములను మోసికొనియున్నాడు. - పీటర్, 2: 24

9. "సిలువ ద్వారా మనం కూడా క్రీస్తుతో పాటు సిలువ వేయబడ్డాము; కానీ క్రీస్తులో సజీవంగా ఉన్నాము. మనం తిరుగుబాటుదారులం కాదు, సేవకులం; ఇక సేవకులు కాదు, కొడుకులు!" - ఫ్రెడరిక్ విలియం ఫర్రార్

10. "ప్రవక్తలపై రాళ్లతో కొట్టడం మరియు వారి జ్ఞాపకార్థం చర్చిలను నిర్మించడం యుగయుగాలుగా ప్రపంచ మార్గంగా ఉంది. ఈ రోజు మనం క్రీస్తును ఆరాధిస్తాము, అయితే మనం శిలువ వేసిన శరీరములో ఉన్న క్రీస్తు." - మహాత్మా గాంధీ

11. "సిలువ వద్ద, దేవుడు అతని హృదయాన్ని మాంసం మరియు రక్తంతో చుట్టి, మన విమోచన కోసం దానిని సిలువకు వ్రేలాడదీయాలి." - ఇ. స్టాన్లీ జోన్స్

12. "ఎందుకంటే, ఆయన తన శిష్యులకు బోధిస్తూ, 'మనుష్యకుమారుడు మనుష్యుల చేతికి అప్పగించబడ్డాడు, మరియు వారు అతనిని చంపుతారు, మరియు అతను చంపబడిన తర్వాత, అతను మూడవ రోజు లేస్తాడు' అని వారితో చెప్పాడు. " - మార్కు 9:31

13. "దేవుడు యేసును కిరీటంగా కాకుండా శిలువ వైపుకు నడిపించాడు, ఇంకా ఆ శిలువ చివరికి ప్రపంచంలోని ప్రతి పాపికి స్వేచ్ఛ మరియు క్షమాపణకు ప్రవేశ ద్వారంగా నిరూపించబడింది." - బిల్ గైథర్

14. "సిలువ యొక్క అందం ఏమిటంటే, దాని హృదయాన్ని కదిలించే క్రూరత్వం దాని హృదయాన్ని బాగుచేసే ఆనందం నుండి వేరు చేయబడదు. గుడ్ ఫ్రైడే నాడు, విచారం ఆనందంగా ఏడుస్తుంది." - టిష్ హారిసన్ వారెన్

15. "సిలువ రెండు చనిపోయిన చెక్క ముక్కలు; మరియు నిస్సహాయ, ప్రతిఘటన లేని వ్యక్తి దానికి వ్రేలాడదీయబడ్డాడు; అయినప్పటికీ అది ప్రపంచం కంటే శక్తివంతమైనది మరియు విజయం సాధించింది మరియు దానిపై ఎప్పటికీ విజయం సాధిస్తుంది." - అగస్టస్ విలియం హేర్

16. "దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని ఇచ్చునంతగా లోకమును ప్రేమించెను." - యోహాను 3:16

17. "కాబట్టి మనం మన ప్రభువు శిష్యులతో చేరి, శిలువ వేయబడినప్పటికీ ఆయనపై విశ్వాసం ఉంచుకొని, ఆయన అంధకారపు రోజులలో, మనం ఆయనతో చేరే సమయానికి ఆయనకు విధేయత చూపడం ద్వారా సిద్ధమవుతాము. అతని కీర్తి." - ఫిలిప్స్ బ్రూక్స్

18. "మొదటి గుడ్ ఫ్రైడే మధ్యాహ్నం ఆ గొప్ప కార్యం పూర్తయిందని మనం చెప్పవచ్చు, దీని ద్వారా కాంతి చీకటిని జయించింది మరియు మంచితనం పాపాన్ని జయించింది. అదే మన రక్షకుని సిలువ వేయడం యొక్క అద్భుతం." - ఫిలిప్స్ బ్రూక్స్

19.  "క్రైస్తవ మతం" అనే పదం ఇప్పటికే అపార్థం - వాస్తవానికి ఒకే ఒక క్రైస్తవుడు ఉన్నాడు మరియు అతను సిలువపై మరణించాడు." - ఫ్రెడరిక్ నీట్జే

20. "గుడ్ ఫ్రైడే ఏది మంచిది? మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శిలువ ద్వారా ప్రపంచాన్ని ప్రేమించడం మరియు విమోచించడం అనే దేవుని ఉద్దేశ్యాన్ని ఇది ప్రకటిస్తుంది." - రాబర్ట్ ఎన్. హోల్ట్

గుడ్ ఫ్రైడే సందేశాలు | Good Friday Messages in Telugu

మానవాళి కోసం యేసుక్రీస్తు చేసిన త్యాగాన్ని స్మరించుకోవడానికి గుడ్ ఫ్రైడే ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవుల హృదయాల్లో ప్రగాఢమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ రోజు మనపై ప్రసాదించిన ప్రేమ మరియు దయ కోసం ప్రతిబింబం, ప్రార్థన మరియు కృతజ్ఞత కోసం పిలుపునిస్తుంది. మన ప్రియమైనవారితో ఆశ, విశ్వాసం మరియు పునరుద్ధరణ సందేశాలను పంచుకోవడానికి ఇది ఒక సందర్భం. ఈ పవిత్ర దినం యొక్క స్ఫూర్తిని రేకెత్తించే ఇరవై హృదయపూర్వక సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:Good Friday Messages in Telugu

1. "దైవ శక్తిపై మీ విశ్వాసం ఈ గుడ్ ఫ్రైడే మరియు ఎల్లప్పుడూ మీ హృదయానికి శాంతిని కలిగిస్తుంది. మీకు శుభ శుక్రవారం దీవెనలు."

2. "మీకు పవిత్ర గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు. మీరు ఆయనపై నమ్మకం ఉంచినప్పుడు ఆశల దేవుడు మిమ్మల్ని అన్ని సంతోషాలతో మరియు శాంతితో నింపండి."

3. "మనం గుడ్ ఫ్రైడేను ఆచరిస్తున్నప్పుడు, యేసుక్రీస్తు త్యాగాలు మనకు బలాన్ని ఇస్తాయి మరియు సరైన మార్గంలో నడవడానికి ఆయన బోధలు మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి."

4. "మన రక్షకుడు సిలువ వేయబడిన రోజును మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే దేవుని ఆశీర్వాదం మీపై ఉండుగాక."

5. "యేసుక్రీస్తు త్యాగాలను మరియు అందరినీ ఆవరించే ఆయన ప్రేమను స్మరించుకోవడానికి మౌనంగా తల వంచుకుందాం. మీకు గంభీరమైన గుడ్ ఫ్రైడే."

6. "గుడ్ ఫ్రైడే అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన వాటి గురించి ఆలోచించాల్సిన రోజు: కరుణ, క్షమాపణ మరియు షరతులు లేని ప్రేమ. మీకు దైవిక ఆశీర్వాదాలతో నిండిన రోజు కావాలని కోరుకుంటున్నాను."

7. "ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నాడు, ఈస్టర్ యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని మనం ఎప్పటికీ మరచిపోలేము - 'అతను సిలువపై ఉన్నప్పుడు, మేము అతని మనస్సులో ఉన్నాము.'"

8. "యేసు ప్రేమ మీ హృదయాన్ని స్వర్గపు ఆనందం మరియు పవిత్ర కోరికలతో ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికీ నింపుతుంది. మీకు శాంతియుత గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు."

9. "మా పాపాలు మరియు అతని త్యాగం గురించి ఆలోచించండి, ఎందుకంటే మన ఆశీర్వాదాలు అతని బాధలకు కారణం. అర్ధవంతమైన గుడ్ ఫ్రైడేని జరుపుకోండి."

10. "యేసు త్యాగాన్ని స్మరించుకుందాం మరియు మన చర్యల ద్వారా ఆయన దయను ముందుకు తీసుకువెళ్దాం. మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శుభశుక్రవారం."

11. "గుడ్ ఫ్రైడే మన యేసును, నిష్కళంకమైన గొఱ్ఱెపిల్లను, పరిపూర్ణమైన త్యాగాన్ని వధించడాన్ని సూచిస్తుంది. అతను మన అపరాధాన్ని స్వీకరించాడు మరియు తనపైనే నిందించుకున్నాడు."

12. "ఈ గుడ్ ఫ్రైడే మీ హృదయానికి శాంతి మరియు ప్రశాంతతను తీసుకురావాలి. మీరు ఈస్టర్ యొక్క నిరీక్షణను మరియు పునరుత్థానం యొక్క ఆనందాన్ని పొందవచ్చు."

13. "ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నాడు, యేసు యొక్క అపారమైన త్యాగాలకు మరియు మానవత్వంపై ఆయనకున్న అచంచలమైన విశ్వాసానికి మనం ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉండాలని ప్రార్థిద్దాం."

14. "ఈ పవిత్రమైన గుడ్ ఫ్రైడే రోజున భగవంతుని కృప మిమ్మల్ని చుట్టుముడుతుంది మరియు ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని ఆయన ప్రేమపూర్వక సంరక్షణలో ఉంచుతుంది."

15. "గుడ్ ఫ్రైడే రోజున యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ. ఆయన ప్రేమ మరియు వెలుగు మీ ఇంటిని నింపుగాక."

16. "ఈ గుడ్ ఫ్రైడే, మీ హృదయాన్ని ప్రేమ, శాంతి మరియు సంతోషంతో తాకాలి, అన్ని రోజులు యేసును తెలుసుకోవడం ద్వారా మేము కనుగొన్నాము."

17. "మీ గురించి మరియు మీ కుటుంబం గురించి ఆలోచిస్తూ మరియు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున ప్రభువు మిమ్మల్ని తన ప్రేమతో కూడిన బాహువులలో ఉంచాలని ప్రార్థిస్తున్నాము."

18. "గుడ్ ఫ్రైడే మనకు యేసు క్రీస్తు యొక్క పోరాటాలు మరియు త్యాగాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఈ ప్రతిబింబ సమయాలలో ఆయన ఆశీర్వాదాలు మరియు దయ మీకు తోడుగా ఉండును గాక."

19. "ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నాడు మాత్రమే కాకుండా మీ జీవితంలోని ప్రతి రోజు దేవుని అంతులేని ఆశీర్వాదాలు మీపై ప్రకాశిస్తాయి."

20. "గుడ్ ఫ్రైడే యొక్క ఆత్మ మన రక్షకుడు మనపై ప్రసాదించిన అపారమైన ప్రేమను గుర్తుకు తెస్తుంది. ఈ రోజు మీ జీవితంలో కొత్త అర్థాన్ని మరియు మార్పును తీసుకురావాలి."

గుడ్ ఫ్రైడే Whatsapp స్థితి | Good Friday Whatsapp Status in Telugu

క్రైస్తవ క్యాలెండర్‌లో గుడ్ ఫ్రైడే పవిత్రమైన ప్రదేశాన్ని కలిగి ఉంది, యేసుక్రీస్తు శిలువ వేయడం మరియు కల్వరిలో ఆయన మరణం జ్ఞాపకార్థం. ఇది హుందాగా ప్రతిబింబించే రోజు, అంతిమ త్యాగానికి కృతజ్ఞతలు మరియు క్షమాపణ, విముక్తి మరియు షరతులు లేని ప్రేమ ఇతివృత్తాలపై ధ్యానం. ఈ పవిత్ర దినం యొక్క సారాంశాన్ని సంగ్రహించే ఇరవై గుడ్ ఫ్రైడే WhatsApp స్థితి నవీకరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:Good Friday Whatsapp Status in Telugu

1. "ఈరోజు, మనం గుర్తుంచుకుందాం: క్రీస్తు రక్తపు ప్రతి చుక్క లక్ష్యం మరియు దయతో ప్రవహిస్తుంది. #శుక్రవారం"

2. "శుభ శుక్రవారం: ఒక వ్యక్తి తన అంతులేని ప్రేమతో చరిత్రను మలుపు తిప్పినట్లుగా ప్రపంచం మారిన రోజు. 🕊️✝️"

3. "ఆయన సిలువలో, మనకు జీవం లభిస్తుంది. ఆయన ప్రేమను ప్రతిబింబిద్దాం మరియు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే త్యాగం చేద్దాం. 🙏"

4. "‘ఇది పూర్తయింది.’ మరియు దానితో, అతను ప్రతిదీ మార్చాడు. బ్లెస్డ్ గుడ్ ఫ్రైడే. #Hope #Faith #Love"

5. "గుడ్ ఫ్రైడే యొక్క త్యాగం మీ హృదయాన్ని శాంతి మరియు దయతో నింపండి. ఈ రోజు అందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. 🕊️"

6. "శుభ శుక్రవారం నాడు, భగవంతుని దివ్య కృపకు తల వంచి హృదయాలను తెరుద్దాము. #ప్రతిబింబాలు"

7. "అతని జీవితం మనకు ఆశను ఇచ్చింది; ఆయన మరణం మనకు మోక్షాన్ని ఇచ్చింది. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ఆయన ప్రేమను స్మరించుకుందాం. ✝️❤️"

8. "చీకటి పడిపోయింది, అతని స్నేహితులు చెల్లాచెదురుగా ఉన్నారు, ఆశ తప్పిపోయినట్లు అనిపించింది - కానీ ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. #శుక్రవారం #అల్టిమేట్ త్యాగం"

9. "దేవుని ప్రేమ యొక్క లోతును మనకు చూపించే త్యాగంలో ఓదార్పుని పొందుతూ గుడ్ ఫ్రైడే సందేశానికి కట్టుబడి ఉందాం. 🙏✨"

10. "ఈ రోజు మనం ఆగి ఆలోచిద్దాము: ‘స్నేహితుల కోసం ప్రాణాలర్పించడం కంటే గొప్ప ప్రేమ ఏది?’ - జాన్ 15:13 #శుక్రవారం"

11. "గుడ్ ఫ్రైడే మనకు చేదు ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేస్తుంది, కానీ అది ఆశ వైపు కూడా చూపుతుంది - ఎందుకంటే ఆదివారం హోరిజోన్‌లో ఉంది. 🌅✝️"

12. "మమ్మల్ని విమోచించే త్యాగాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ. మీ గుడ్ ఫ్రైడే దయ మరియు కృతజ్ఞతతో నిండి ఉండాలి. 🕊️"

13. "ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రిమైండర్: అతని శిలువ ద్వారా, నిరాశ ఆశగా మారుతుంది, మరియు బాధ మోక్షానికి మారుతుంది. 🙏✝️"

14. "‘వారిని క్షమించండి; వారు ఏమి చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు.’ - ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ప్రేమ మరియు క్షమ పాఠాలు. # దయ"

15. "ప్రేమ యొక్క అంతిమ చర్య: ఒక వ్యక్తి మరణించాడు చాలా మంది జీవించగలరు. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే అతని త్యాగాన్ని ధ్యానించడం. ✝️❤️"

16. "సిలువపై యేసు చూపిన వినయం ఇతరులకు ప్రేమ మరియు సేవతో నిండిన జీవితాలను గడపడానికి మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. బ్లెస్డ్ గుడ్ ఫ్రైడే 🕊️"

17. "ఈ గుడ్ ఫ్రైడే, మన చర్యల ద్వారా ఆయన త్యాగాన్ని గౌరవిస్తూ ప్రేమ, శాంతి మరియు దయను వ్యాప్తి చేద్దాం. ❤️✝️"

18. "నిశ్శబ్దాన్ని ఆలింగనం చేసుకోండి, దుఃఖాన్ని అనుభవించండి మరియు ఆశను పట్టుకోండి. గుడ్ ఫ్రైడే: గాఢంగా ప్రతిబింబించే రోజు. 🕊️🙏"

19. "ఈరోజు, నీడల మధ్య, ఆదివారం తెచ్చే కాంతిని మరచిపోకూడదు. ఈ గుడ్ ఫ్రైడేపై విశ్వాసం ఉంచండి. ✨✝️"

20. "మనకు గొప్ప ప్రేమను మరియు అంతిమ త్యాగాన్ని నేర్పిన వ్యక్తిని స్మరించుకుంటూ. ఈ గుడ్ ఫ్రైడేని ప్రతిబింబిస్తూ. 🙏✝️"

Good Friday Quotes In Telugu Images

Good Friday Quotes In Telugu (1)Good Friday Quotes In Telugu (2)Good Friday Quotes In Telugu (3)Good Friday Quotes In Telugu (4)Good Friday Quotes In Telugu (5)Good Friday Quotes In Telugu (6)Good Friday Quotes In Telugu (7)Good Friday Quotes In Telugu (8)Good Friday Quotes In Telugu (9)Good Friday Quotes In Telugu (10)

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

tring india

India's Largest Celebrity Management Agency! Talk to Us Now!

Your entry has been submitted!
close button