logo Search from 12000+ celebs Promote my Business

60+ Ambedkar Quotes In Kannada

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನೀಡಲಿ.

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಘಟನೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಧರಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಮೂಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಉದ್ಧರಣಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಉದ್ಧರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೀಲಿಕೈ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿವೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಆಶಯ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುರಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

Table Of Contents

Ambedkar Quotes In Kannada About Education

 1.   ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ Ambedkar Quotes In Kannada About Education
 2.  ಒಂದು ಸಮಾಜವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ, ಆ ಸಮಾಜವೇನು ಅಗಲುವುದು
 3.  ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೀರುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನ
 4. ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಲುಪಲು ಮೂಲ ಮಾರ್ಗವೇ ಶಿಕ್ಷಣ
 5.  ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಧನ 
 6.  ನಾವು ಹೋರಾಡುವ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವೇ
 7.  ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಲೆ 
 8.  ಶಿಕ್ಷಣವು ಮನುಷ್ಯಾನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
 9.  ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಾಜದ ಮುಖಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು 
 10. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅತಿಮಹತ್ವದ ಸಾಧನವೇನೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

Inspirational Ambedkar Quotes In Kannada

 1. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗೂರುವ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಕ್ಲೇಶಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದುInspirational Ambedkar Quotes In Kannada
 2. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಾಳನೆ ಹೊಂದಿರು 
 3. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿದೆ
 4. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಿರುವುದೇ ನನಗೆ ಆಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುವಾದ ಪೂಜೆ
 5. ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗುವುದೇ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ
 6. ನ್ಯಾಯವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧಿಮೂಲ
 7. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 8. ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದು ಮರೆಸಬೇಡಿ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಣಿಗೆ ಆಗುವುದೇ ಕೇಡು
 9. ಅಸಮಾನತೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಜನೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೆ ಒದೆಗಳಾಗಿವೆ
 10. ಸ್ವಾತ್ಮಸೂರಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ, ಸ್ವಾತ್ಮಸೂರಿయು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಬೇಲಿ

Short Ambedkar Quotes In Kannada

 1. ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆShort Ambedkar Quotes In Kannada
 2. ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿರಲಿ
 3. ನೀವು ಮಾನವರೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ
 4. ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಜಯದ ತುಂಡನ್ನು ತಲುಪುವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತವಾಗಿ
 5. ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ
 6. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
 7. ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ
 8. ಸತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನು ದುಡಿಯುವುದು ಮೇಲು
 9. ಅನಿಷ್ಟಗಳೇನು ಇನ್ಸಾನ್ ಬೀಜ
 10. ಶಿಕ್ಷಣ ಏಕೈಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ

Ambedkar Quotes In Kannada For Whatsapp

 1. ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುವುದೇ ಬಲAmbedkar Quotes In Kannada For Whatsapp
 2. ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಅಗ್ನಿ 
 3. ನೀವು ಅದರ ಗುಲಾಮರಾಗಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು
 4. ಮೌನ ಮಿತಭಾಷೆಯಾಗಿ
 5. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬಲವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 
 6. ಮೃತ್ಯುವೂ ಸಫಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಪಾನ
 7. ಸ್ವಂತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ 
 8. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಜುವ ಬೇಡಿ, ದುಡಿವ ಕಲಿತು
 9. ಮಾಣಿಕ್ಯವೇ ನೀರಾಗವೇಕೆಂದು ಅಗಲಬೇಕು?
 10. ಧೈರ್ಯ ಪುರುಷರ ಸ್ವರ್ಗ 

Famous Ambedkar Quotes In Kannada

 1. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧನ.Famous Ambedkar Quotes In Kannada
 2. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವಾದ ಧರ್ಮ.
 3. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಯುವ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 4. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ವ್ಯರ್ಥ.
 5. ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಧರ್ಮವೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಜ್ಞಾನ.
 6. ಜ್ಞಾನವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು, ಮೌಢ್ಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಶತ್ರು.
 7. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು; ಇದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ.
 8. ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರವಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ಬಾಯ್ಪಾರಿಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕು.
 9. ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.
 10. ಬಡತನ ಅಥವಾ ಜಾತಿಗತ ಬೇಧಭಾವಗಳಿಂದ ಆಳಗಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಡಬೇಕು.

Ambedkar Quotes In Kannada For Greeting Card

 1. ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಬಲವಾಗಿದೆ.Ambedkar Quotes In Kannada For Greeting Card
 2. ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಮಾನತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು.
 3. ಅವಶ್ಯಕವಾದುದೇ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ಮಾತ್ರ.
 4. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗುರಿಗಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 5. ಹೋರಾಟವು ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿ.
 6. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ.
 7. ಸಂಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ.
 8. ಮಾನವತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಹಾನ್ ಗುರಿಗಳು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
 9. ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸದಾ ಜ್ವಲಿಸಿಡಿ.
 10. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

Also Read

Ambedkar Quotes

Ambedkar Quotes In Telugu

Ambedkar Jayanti Wishes In Hindi

Ambedkar Jayanti Wishes

Ambedkar Jayanti

Ambedkar's Quotes On Education

Ambedkar Jayanti Quotes In Hindi

Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi

Ambedkar Jayanti Wishes In Kannada

Ambedkar Jayanti Wishes In Marathi

Ambedkar Quotes In Tamil

Ambedkar Jayanti Wishes In Telugu

 

Ambedkar Quotes In Kannada Images

Ambedkar Quotes In Kannada (1)Ambedkar Quotes In Kannada (2)Ambedkar Quotes In Kannada (3)Ambedkar Quotes In Kannada (4)Ambedkar Quotes In Kannada (5)Ambedkar Quotes In Kannada (6)Ambedkar Quotes In Kannada (7)Ambedkar Quotes In Kannada (8)Ambedkar Quotes In Kannada (9)Ambedkar Quotes In Kannada (10)

How To Book Personalised Celebrity Message For Dr Ambedkar Jayanti With Ambedkar Quotes In Kannada?

ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಾ.. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಮರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ!

Aishwarya PrasadDeepak MahadevB.S. AvinashPriya Mani Raj

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

Frequently Asked Questions

ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರು?
ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು?
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ?
ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಸಂಕಲನವು ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ?
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ?
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಲು?
ಇವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು?
ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು?
tring india

India's Largest Celebrity Management Agency! Talk to Us Now!

Your entry has been submitted!
close button